Udruga Bubamara

Udruga za djecu Bubamara osnovana je 1.12.2015. godine u Brodskom Stupniku. Za predsjednicu i likvidatora udruge izabrana je Kristina Čeliković, podpredsjednika Tomislav Grbić te članove upravnog odbora Emica Pišonić, Katarina Šoštarić i Mirela Aladrović.

Osnovna djelatnost udruge Bubamara je organiziranje i provođenje aktivnosti u obliku igraonica i radionica s glazbenim, likovnim, sportskim, dramsko-scenskim, komunikacijskim i ekološkim sadržajima.

Cilj udruge BUBAMARA je sretno i veselo dijete koje voli doći, boraviti i raditi u našim Igraonicama – Radionicama.

PROGRAM IGRAONICA – Zabava, igra i učenje kroz sva godišnja doba.

Program igraonica se provodi na 3 lokacije koje su verificirane  – Brodski Stupnik, Stari Slatinik, Sibinj, te na lokacijama u  Bebrini (Šumeće) Podcrkavlje i Čaglin gdje se program igraonica provodi kao pilot projekt. Formirane su odgojno – obrazovne skupine sukladno pedagoškom standardu s 20 djece u jednoj odgojno – obrazovnoj skupini u dobi od treće do šeste godine djetetova života.

Igraonice se provode tri puta tjedno u trajanju od 180 minuta na lokacijama Brodski Stupnik, Čaglin, Podcrkavlje, Sibinj, Stari Slatinik i Šumeće. Zbog iznimno velikog interesa na lokaciji Šumeće i Sibinj formirane su dvije odgojne skupine.

BUBAMARE

IGRAONICA BRODSKI STUPNIK

Mješovita odgojna skupina od tri do šest godina djetetova života.
Igraonica se provodi tri puta tjedno u trajanju od tri sata:
ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8:30 – 11:30
Odgojiteljice: Maja Vuksanović

TRATINČICE

IGRAONICA STARI SLATINIK

Mješovita odgojna skupina od tri do šest godina djetetova života.
Igraonica se provodi tri puta tjedno u trajanju od tri sata:
ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 12:00 – 15:00 sati
Odgojiteljica: Maja Vuksanović

LOPTICE 

IGRAONICA SIBINJ

Mješovita odgojna skupina od tri do šest godina djetetova života.
Igraonica se provodi tri puta tjedno u trajanju od tri sata:
ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 8:30 – 11:30 sati.
Odgojiteljica: Kristina Čeliković

RIBICE 

IGRAONICA SIBINJ

Mješovita odgojna skupina od tri do šest godina djetetova života.
Igraonica se provodi tri puta tjedno u trajanju od tri sata:
ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 12:00 – 15:00 sati.
Odgojiteljica: Kristina Čeliković

MEDVJEDIĆI

IGRAONICA ŠUMEĆE

Mješovita odgojna skupina od tri do šest godina djetetova života.
Igraonica se provodi tri puta tjedno u trajanju od tri sata:
ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 8:30 – 11:30 sati.
Odgojiteljica: Anita Družijanić

PČELICE

IGRAONICA ŠUMEĆE

Mješovita odgojna skupina od tri do šest godina djetetova života.
Igraonica se provodi tri puta tjedno u trajanju od tri sata:
ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 12:00 – 15:00 sati
Odgojiteljica: Anita Družijanić

ZVIJEZDICE

IGRAONICA ČAGLIN

Mješovita odgojna skupina od tri do šest godina djetetova života.
Igraonica se provodi tri puta tjedno u trajanju od tri sata:
ponedjeljkom,srijedom i petkom od 8:30 – 11:30 sati.
Odgojiteljica: Ivana Baričević

TIGRIĆI

IGRAONICA PODCRKAVLJE

Mješovita odgojna skupina od tri do šest godina djetetova života.
Igraonica se provodi tri puta tjedno u trajanju od tri sata:
ponedjeljkom,srijedom i petkom od 12:00 – 15:00 sati.
Odgojiteljica: Ivana Baričević

Udruga za djecu “Bubamara” proizašla je kao rezultat projekta “Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu” te je nakon završetka projekta nastavila provođenje kraćeg odgojno-obrazovnog programa uz potporu roditelja (plaćanje članarine) i sufinanciranje lokalne samouprave.

Za više informacija kontaktirajte nas na udrugabubamara5@gmail.com