O projektu “Zaigraj srcem”

Udruga za djecu Bubamara prijavila je Projekt pod nazivom – „Zaigraj srcem! na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2016.g. Projekt je uspješno odobren i Udruzi su osigurana financijska sredstva u iznosu od 45.763,38 kn.
Trajanje projekta: 01. prosinac 2016.g. do 31. prosinac 2017.g.
Svrha projekta je osigurati optimalne uvjete za cjelovit odgoj i razvoj svakog djeteta te unaprjeđenje djetetovih osobina i umijeća koja se počinju formirati u najranijoj dobi, što uključuje kreativnost, inicijativnost, samostalnost, snalažljivost u nepredviđenim situacijama i sl.
Primarni cilj je poticati razvoj djece (tjelesni, psihomotorni, socio-emocionalni i spoznajni razvoj te razvoj ličnosti, govor, komunikaciju, izražavanje i stvaralaštvo) te u skladu s time pedagoški utjecati na djecu u duhu humanističkih vrijednosti uvažavajući njihove individualne razvojne potrebe i mogućnosti.
Sekundarni cilj je provoditi odgojno-obrazovni program kroz uspostavljene igraonice kako bi se djeci te njihovim obiteljima na prostoru općine Brodski Stupnik povećala kvaliteta života.
Program igraonica odvija se 3 x tjedno po 3 sata. Dinamika provedbe programa mijenja se s obzirom na teme koje su predviđene za svaki mjesec. Kontinuirano će se tijekom projekta provoditi program igraonica za djecu od 3 do 6 godine na području Općine Brodski Stupnik. Kroz provedbu projekta sudjelovat že 50-ero djece podijeljeni u dvije skupine te 50 roditelja koji će pomagati u pripremi i provedbi 2 tematske radionice i priredbe.