O projektu “Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu”

Projekt “Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu” je usmjeren na rješavanje problema slabe ekonomske aktivnosti skrbnika djece predškolske dobi (3-6 godina) na ruralnom području. Projektom će se unaprijediti vještine i znanja 90 nezaposlenih roditelja koji će tijekom provedbe projekta imati mogućnost zbrinjavanja djece u igraonicama s programima usmjernim prema intelektualnom, kreativnom i psihološkom razvoju djeteta. Projekt se provodi na području LAG-a Posavina koji obuhvaća područje 7 općina s područja dviju Županija: Brodsko-posavske (općine Brodski Stupnik, Sibinj, Oriovac, Podcrkavlje, Bebrina, Nova Kapela) i Požeško-slavonske županije (općina Čaglin).

Svrha projekta: Povećati ekonomsku aktivnost u mladim obiteljima koje skrbe o djeci predškolske dobi (3-6 godina) razvojem podrške u lokalnoj zajednici, koja će omogućiti kvalitetnije usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza.
Vrijednost projekta: 896.331,00 kn od kojih bespovratna sredstva iznose 866.556,28 kn.
Trajanje projekta: 14 mjeseci (rujan 2015. do studeni 2016.)
Nositelj projekta: Centar za tehnološki razvoj – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o.
Partneri na projektu: Općina Brodski Stupnik, Lokalna akcijska grupa Posavina, Volonterski centar Slavonski Brod.
Pridruženi suradnici: Općina Sibinj, Općina Oriovac, Općina Podcrkavlje, Općina Bebrina, Općina Nova Kapela, Općina Čaglin, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni uredi Slav. Brod i Požega.

Aktivnosti

Razvojem socijalnih usluga u lokalnoj zajednici kroz projekt “Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu” uspostavit će se ljudski i materijalni preduvijeti za održivo provođenje tri kraća odgojno obrazovna programa za djecu predškolske dobi (3 do 6 godina) kako bi se njihovim roditeljim a omogućilo kvalitetnije usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza te kako bi ih se potaknulo na proaktivan pristup traženju posla ili samozapošljavanja.

Kako bi se ostvarila svrha projekta, razvijeni su elementi projekta kroz koje će se provesti čitav niz aktivnosti.

EP 1. Pilot projekt podizanja ekonomske aktivnosti mladih obitelji u ruralnom području

U sklopu ovog elementa, mladi nezaposleni roditelji imat će priliku kroz motivacijsko-psihološku podršku pripremiti se za kvalitetan nastavak praktičnih radionica kojima će unaprijediti postojeća znanja i vještine iz područja ekološke poljoprivrede, steći nova znanja iz poslovnih vještina te se upoznati s mogućnostima samozapošljavanja i financiranja mogućih poduzetničkih pothvata.

Provedba pilot-projekta uključuje:

 • Selekciju polaznika
 • Motivacijsko-psihološku podršku
 • Osnove održive proizvodnje
 • Razvoj osnovnih poslovnih vještina
 • Radionice za poticanje samozapošljavanja

EP 2. Stvaranje pravnih i materijalnih preduvjeta za rad s predškolskom djecom

U sklopu ovog elementa osigurat će se institucionalna podrška pomirenju poslovnog i obiteljskog života kroz osnivanje udruge za provođenje kraćih odgojno-obrazovnih programa, zapošljavanjem odgojitelja/ica koji će razviti novi model pružanja socijalnih usluga. Provedbom programa, roditelji će se osloboditi brige oko djece te biti u mogućnosti u potpunosti se posvetiti unapređenju znanja i vještina za nastup na tržištu rada.

Stvaranje pravnih i materijalnih preduvjeta za rad s predškolskom djecom osigurat će se kroz sljedeće aktivnosti:

 • Osnivanje udruge za provođenje igraonica
 • Formiranje mobilnog tima za provođenje kraćih odgojno-obrazovnih programa
 • Kreiranje kraćih odgojno-obrazovnih programa za igraonice
 • Provođenje igraonica na 6 lokacija koji uključuju dvije priredbe – Mala olimpijada i Završna priredba

Promidžba i vidljivost

Informiranja šire javnosti i lokalne zajednice o planiranim aktivnostima, financiranju projekta i u konačnici rezultatima projekta osigurat će se kroz izradu i distribuciju različitih promotivnih materijala

Vidljivost projekta biti će osigurana kroz:

 • Izrada promotivnih materijala
 • Oglašavanje u lokalnim tjednicima i na lokalnoj televiziji
 • Završna priredba

Upravljanje projektom i administracija

Uspješnu provedba projekta osigurat će se kroz:

 • Redovite sastanke projektnog tima
 • Izvještavanje i financijsko upravljanje
 • Internu evaluaciju projektnih aktivnosti