Provedene edukativne aktivnosti za nezaposlene odgojiteljice

U sklopu projekta “Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu” održane su edukacije “BRAIN GYM” i “MARTE MEO” za nezaposlene odgojiteljice koje su se prijavile za sudjelovanje u projektu i edukacijama koje su namijenjene za unaprjeđenje vještina vezenih uz provedbu odgojno-obrazovnih programa.

U prosincu 2015.g. održana je jednodnevna edukacija iz stručnog usavršavanja “Brain Gym” na kojoj je sudjelovalo 15 nezaposlenih odgojiteljica. Edukaciju je održala gđa. Koraljka Žepec – Brain Gym stručnjakinja. Tijekom edukacije polaznice su upoznate s počecima i osnovama programa, važnosti programa i kretanja za tijelo i mozak, kao i za razvoj djece općenito. Tijekom rada prikazani su i postupci otkrivanja dominantnosti kod djece, a kojima se može utjecati na prevenciju u ublažavanje teškoća pri prijelazu iz predškolskog u školski sustav. Polaznicama je praktično prikazano svih 26 osnovnih aktivnosti koje pozitivno utječu na opću motoričku koordinaciju, emocionalnu stabilnost, pažnju, koncentraciju, socijalizaciju, mišljenje, povezivanje, kao i na smanjenje napetosti i hiperaktivnosti. Nakon završene edukacije polaznice bez teškoća naučene aktivnosti mogu implementirati u svoj svakodnevni život i budući rad.

Po završetku edukacije “Brain Gym” odgojiteljice koje su pokazale izuzetnu zainteresiranost, dobile su priliku sudjelovati na slijedećoj edukaciji u razdoblju od 16.12.2015. do 22.01.2016.

Edukacija “Marte Meo za praktičare” trajala je ukupno 7 dana, a edukaciju je održala gđa. Silvija Philipps Reichherzer – Marte Meo licencirani supervizor ispred Akademije za razvojnu rehabilitaciju.

Na edukaciji je sudjelovalo 9 odgojiteljica koje su tijekom edukacije sa predavačicom aktivno prošle kroz niz radnji i materijala, kao naprimjer:

  • Komunikacijska inicijativa – potvrđivanje – izabiranje – potpora- struktriranje,
  • Suradnje – stvaranje emocionalne veze s djetetom, imenovanje inicijative, preuzimanje reda nastupanja.
  • Pozitivno vođenje u strukturiranoj grupnoj situaciji – preuzimanje reda nastupanja,
  • Komunikacija sa djetetom s razvojnim poteškoćama.

Polaznice su tijekom edukacije imale priliku tijekom izvođenja pismenih zadataka i izradom video zapisa koje su zajedničkim pregledom sa predavačem komentirali, uvidjeti na koje eventualne pogreške moraju reagirati kako bi unaprijedile svoj rad sa djecom.

Polaznice su nakon završetka edukacije stekle nova znanja koja će primjenjivati u svom radu s djecom i koristiti ih u nastojanju da pomognu djeci. Po završetku edukacije sudionice su dobile certificirane potvrde za praktičnu primjenu Marte Meo metoda u daljnjem radu.